Bộ tua vít đa năng iFixit

Bộ tua vít đa năng, bộ vít đa năng chính hãng iFixit: iFixit Pro Tech Toolkit, iFixit 64 Bit Driver Kit, Macro Bit Set, iOpener iFixit mở laptop, điện thoại, Macbook, iPhone, iPad, máy ảnh, đồng hồ sửa chữa tất cả các thiết bị điện tử.