Cable - Cổng kết nối

Cổng kết nối cho Macbook, cổng chuyển dữ liệu cho Macbook: Type-C, USB-C, dây sạc Macbook, cổng HDMI, Thunderbolt, SD