Ngày 05/11/2020, Apple phát hành bản cập nhật bổ sung cho macOS Catalina 10.15.7 với lỗi bảo mật đã được sửa. Bản cập nhật bổ sung được tung ra một tháng sau khi macOS Catalina 10.15.7 ra mắt.

cập nhật macos catalina 10.15.7

Bản cập nhật bổ sung này có thể được download từ Mac App Store bằng cách sử dụng tính năng Update trong ứng dụng System Preferences.

Theo ghi chú phát hành của Apple, bản cập nhật bổ sung này đã nâng cấp bảo mật của macOS và được khuyến nghị sử dụng cho tất cả người dùng.

Một tài liệu hỗ trợ của Apple đã phác thảo một số lỗ hổng đã được giải quyết, bao gồm cả những lỗ hổng khiến máy Mac dễ bị tấn công bởi phông chữ và ứng dụng độc hại.

macOS Catalina sẽ nhanh chóng được thay thế bởi macOS Big Sur, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm beta cuối cùng và có thể được phát hành ngay trong tuần tới.

Theo macrumors