Mặc định ổ cứng trên Macbook, iMac sẽ ẩn đi không hiện thị ra ngoài Desktop nếu bạn muốn show ra Desktop hãy làm theo hướng dẫn dưới đây.

show ổ cứng ra desktop macbook

Bước 1: Vào Finder chọn Preferences…hoặc sử dụng phím tắt command + ,(dấu phẩy) để mở Finder Preferences lên.

hiển thị ổ cứng ra desktop trên macbook

Bước 2: Ở phần General bạn tick chọn Hard disks để show ổ cứng của Macbook, iMac ra ngoài Desktop. Ngoài ra bạn có thể chọn hiện thị hoặc ẩn các thiết bị gắn ngoài như: usb, ổ cứng,…, ẩn đi bằng cách bỏ chọn dấu tick.

hiển thị ổ cứng ra desktop trên macbook

Ở mục tab Sidebar bạn cũng có thể chọn các thư mục hiển thị hoặc không hiển thị.(xem hình dưới)

hiển thị sidebar macos

Hy vọng chia sẻ nhỏ này có ích cho bạn. Chúc các bạn thành công!