Trước khi bắt đầu quy trình thay thế linh kiện hay bạn chỉ muốn tắt tính năng tự động khởi động Macbook gọi là Auto Boot. Tính năng Auto Boot sẽ được kích hoạt khi bạn mở nắp Macbook lên máy sẽ tự khởi động mà không cần bạn phải nhấn phím Power để mở máy.

auto boot macbook

Nếu đây là tính năng phiền toái bạn có thể vô hiệu hóa theo hướng dẫn dưới đây để tắt Auto Boot.

Bước 1: Bạn mở Terminal

terminal macos

Copy và dán (hoặc gõ chính xác) lệnh sau vào Terminal:

sudo nvram AutoBoot=%00

tắt auto boot macbook

Nhấn Return khi copy đoạn mã vào. Nếu được nhắc, nhập mật khẩu máy và nhấn Return lần nữa. Lưu ý: Phím Return có thể được ký hiệu ⏎  hoặc “enter”. Như vậy bạn đã tắt Auto Boot thành công.

Bây giờ thì bạn có thể tắt máy và mở nắp máy lên Macbook sẽ không tự động khởi động nữa.

Bật tính năng Auto Boot tự động khởi động máy khi mở nắp Macbook

Nếu bạn muốn bật tính năn Auto Boot trở lại trên Macbook hoặc khi đã thay thế linh kiện xong và Macbook được lắp ráp lại hoàn chỉnh, hãy bật lại tính năng Auto Boot với lệnh sau:

sudo nvram AutoBoot=%03

tắt bật auto boot macbook

Việc của bạn chỉ cần copy và paste dòng lệnh vào Terminal sau đó nhấn Return và nhập mật khẩu máy khi được yêu cầu. Chúc các bạn thành công!