Apple sẽ sớm thực hiện một thay đổi đáng kể đối với định dạng số seri cho các sản phẩm trong tương lai.

Trong email AppleCare nội bộ tuần này, Apple nói rằng định dạng số seri mới sẽ bao gồm một chuỗi chữ và số ngẫu nhiên với 8-14 ký tự, không bao gồm thông tin sản xuất hay mã cấu hình nữa. Apple cho biết rằng quá trình chuyển đổi này được lên kế hoạch vào “đầu năm 2021” và xác nhận rằng số IMEI không bị ảnh hưởng bới sự thay đổi này.

apple thay đổi số serial trên sản phẩm năm 2021

Theo Apple, bất kỳ sản phẩm nào của Apple đang được vận chuyển thì sẽ tiếp tục định dạng số hiện tại, trong khi những sản phẩm trong tương lai sẽ dùng định dạng mới. Các số seri mới ban đầu sẽ bao gồm 10 ký tự.

Định dạng số seri hiện tại từ lâu đã cho phép cả khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ xác định ngày và địa điểm sản phẩm được sản xuất. Ba ký tự đầu tiên đại diện cho địa điểm sản xuất, hai ký tự tiếp theo biểu thị cho năm và tuần sản xuất. Bốn ký tự cuối cùng đóng vai trò là “mã cấu hình”, tiết lộ kiểu máy, màu sắc và dung lượng lưu trữ của thiết bị.

Trước đây hãng đã lên kế hoạch chuyển đổi sang định dạng số seri mới vào cuối năm 2020 nhưng đã bị trì hoãn lại.

Theo macrumors