Theo Mark Gurman của trang Bloomberg: các chip M3 Pro, ‌M3‌ Max và ‌M3‌ Ultra sắp ra mắt của Apple có thể có nhiều core CPU và GPU hơn.

chip 3m 2023

Trong bản tin “Power on” mới nhất của mình, Gurman đã chỉ ra những thay đổi chính đối với số core CPU và GPU của các chip ‌M3‌ Pro, ‌M3‌ Max và ‌M3‌ Ultra, bao gồm số lượng core CPU được dành riêng cho hiệu suất hoặc hiệu quả:

M2 M3
Pro 10 hoặc 12 core CPU (6 hoặc 8 core hiệu suất cao và 4 core tiết kiệm năng lượng) 16 hoặc 19 core GPU 12 hoặc 14 core CPU (6 hoặc 8 core hiệu suất cao và 6 core tiết kiệm năng lượng)18 hoặc 20 core GPU
Max 12 core CPU (8 core hiệu suất cao và 4 core tiết kiệm năng lượng)30 hoặc 38 core GPU 16 core CPU (12 core hiệu suất cao và 4 core tiết kiệm năng lượng)32 hoặc 40 core GP
Ultra 24 core CPU (16 core hiệu suất cao và 8 core tiết kiệm năng lượng)60 hoặc 76 core GPU 32 core CPU (24 core hiệu suất cao và 8 core tiết kiệm năng lượng)64 hoặc 80 core GPU

Chip ‌M3‌ tiêu chuẩn rõ ràng sẽ có cấu hình core CPU và GPU giống như chip ‌M2‌, với tám core CPU (bốn core hiệu suất và bốn core hiệu quả) và mười core GPU. Con chip này dự kiến ​​sẽ được cung cấp trong MacBook Pro 13 inch, MacBook Air 13 và 15 inch, Mac mini, iMac và iPad Pro.

Apple rõ ràng cũng đang thử nghiệm các mẫu MacBook Pro với bộ nhớ 36GB và 48GB, cho thấy các tùy chọn bộ nhớ mới có thể có sẵn trong tương lai. Hiện tại, các mẫu MacBook Pro cao cấp có thể có cấu hình với bộ nhớ 16GB, 32GB, 64GB và 96GB.

Gurman tái khẳng định rằng những chiếc máy Mac đầu tiên có chip ‌M3‌ sẽ ra mắt vào tháng 10, trong khi những chiếc máy Mac có chip ‌M3‌ Pro và ‌M3‌ Max sẽ không ra mắt cho đến năm 2024. Máy Mac có chip ‌M3‌ Ultra, chẳng hạn như Mac Studio thế hệ tiếp theo, có thể không ra mắt sớm nhất đến cuối năm 2024.