Đôi lúc sử dụng Mac bạn cần hiển thị file ẩn trên MacOS để chỉnh sửa. Mặc định Finder sẽ không hiển thị file ẩn của hệ thống nếu bạn muốn hiển thị có thể dùng phần mềm, đoạn code để hiển thị file đã bị ẩn.

hiển thị file ẩn trên macbook, imac

 

Thế nhưng việc sử dụng phần mềm, code để hiện/ẩn file mình thấy phức tạp và tốn thời gian cho những người dùng lần đầu làm quen với Mac.

hiển thị file ẩn trên macbook, imac

Bây giờ việc hiển thị file ẩn vô cùng đơn giản với tổ hợp phím tắt: Command + Shift + .(dấu chấm) giúp người dùng thao tác nhanh hơn không rườm rà và tốn thời gian.