Khi update máy Mac lên macOS Big Sur, tính năng đầu tiên bị mất đi là hiển thị phần trăm pin trên màn hình từ menu bar. Việc hiển thị này sẽ giúp người dùng xác định nhanh còn bao nhiêu phần trăm pin trước khi rút dây sạc. Vậy nên với nhiều người dùng, đây là tính năng không thể thiếu được. Sau vài giờ sử dụng máy với Big Sur mới, người dùng dễ dàng nhận thấy tính năng này được chuyển vào Dock Settings trong Big Sur.

kích hoạt hiện thị phần trăm pin trên mac chạy big sur

Hãy cùng tìm hiểu cách để mang tính năng này quay trở lại màn hình trên thanh menu trong macOS Big Sur.

Display Battery Percentage (hiển thị phần trăm pin) trên macOS Menu Bar (Big Sur)

Người dùng sẽ không thể bỏ qua tính năng nhỏ này trên macOS menubar. Chỉ cần thực hiện theo các bước sau, bạn có thể mang tính năng hiển thị phần trăm pin trở lại.

thanh dock big sur

Mở macOS System Preference.

system preferences big sur

Nhấn vào “Dock & Menu Bar.”

dock & menu bar macos big sur

Trên màn hình Dock & Menu Bar, cuộn thanh công cụ xuống và chọn Battery. Tick chọn vào Show Percentage để hiện thị phân trăm pin. 

Chỉ đơn giản vậy thôi, bây giờ menu bar sẽ hiển thị phần trăm pin trên macOS Big Sur. Thật tốt khi Big Sur mang nhiều tính năng hơn cho bảng điều khiển.

Display Battery Percentage (hiển thị phần trăm pin) trên macOS Control Panel (Big Sur)

hiện thị phần trăm pin macbook chạy macos big sur

BigSur Control Panel là nơi thống nhất để hiển thị hầu hết các trạng thái hệ thống như iPhone Control Center vậy. Người dùng có thể kích hoạt hiển thị phần trăm pin trong BigSur Control Panel và ẩn khỏi Menu Bar nếu bạn muốn có thanh menu gọn gàng hơn với new OS Big Sur.

thanh dock big sur

Mở macOS System Preference.

system preferences big sur

Click vào “Dock & Menu Bar.”

hiện thị phần trăm pin macos big sur

Trên màn hình Dock & Menu Bar, cuộn xuống và chọn Battery. Click vào Show in Control Center.

Và thực ra tới đây thì vấn đề cũng chưa kết thúc đâu. Sẽ có thêm các mục menu và cài đặt bổ sung mà bạn có thể chuyển đến Control Center từ Dock & Menu Bar. Bạn sẽ nhanh chóng nhận được Battery Preference Setting trên MacOS cũ. Có vẻ như Apple đã di chuyển cài đặt này cùng với các cài đặt trên thanh menu khsc cho màn hình Menu Bar Setting mới này.