Trong một tài liệu hỗ trợ được công bố hôm 11/7/2023, Apple cho biết họ đã biết về sự cố trong phần Rapid Security Responses (Phản hồi bảo mật nhanh)được phát hành gần đây cho iOS 16.5.1, iPadOS 16.5.1 và macOS 13.4.1 có thể ngăn một số trang web hiển thị đúng cách.

apple sửa lỗi bảo mật tải trang web

Rapid Security Responses (Phản hồi bảo mật nhanh) bị ảnh hưởng được gắn nhãn là iOS 16.5.1 (a), iPadOS 16.5.1 (a) và macOS 13.4.1 (a). Apple cho biết Rapid Security Responses (Phản hồi bảo mật nhanh) mới với hậu tố (b) sẽ sớm được cung cấp để giải quyết vấn đề này. Người dùng không muốn đợi có thể tùy chọn gỡ cài đặt phiên bản (a) bằng cách làm theo các bước do Apple nêu bên dưới.

“ Với iPhone hoặc iPad: Mở Cài đặt > Giới thiệu > Phiên bản iOS, sau đó chạm vào “Xóa phản hồi bảo mật”. Nhấn Xóa để xác nhận.

Với máy Mac: Chọn menu Apple > About This Mac, sau đó bấm vào “More Information”. Trong macOS, nhấp vào nút “Infor” (i) bên cạnh số phiên bản. Nhấp vào Xóa và khởi động lại, sau đó nhấp để xác nhận.

Rapid Security Responses (Phản hồi bảo mật nhanh) được thiết kế để cung cấp cho người dùng iPhone, iPad và máy Mac các bản sửa lỗi bảo mật mà không cần cài đặt bản cập nhật phần mềm đầy đủ. Các bản cập nhật được phát hành ngày 10/7/2023 đã giải quyết một lỗ hổng WebKit đang được khai thác tích cực, nhưng một số người dùng đã cài đặt các bản cập nhật sau đó không thể tải một số trang web.