Khi người dùng truy cập một wifi nào đó, macOS sẽ lưu lại thông tin, tên wifi đã kết nối, mật khẩu,…Việc xem lại hoặc kiểm tra, xem mật khẩu, xoá tên wifi mà người dùng đã truy cập trước đây trên máy Mac giúp việc bảo mật thông tin hoặc chia sẻ mật khẩu một cách nhanh chóng với các bước theo hướng dẫn dưới đây.

Để xem lại thông tin wifi đã truy cập trước đây trên MacOS, đầu tiên chọn vào Wifi-Settings…

wifi setting macos

Chọn vào Wifi sau đó kéo xuống dưới cùng chọn Advanced…

xem mật khẩu wifi, tên wifi trên macbook

Ở mục Known Networks, chúng ta sẽ thấy một danh sách các wifi đã truy cập trước đây.

cách xem mật khẩu wifi trên mac

Để xem mật khẩu, chọn vào dấu … ở cuối tên wifi. Người dùng có thể chọn “Copy Password”để chia sẻ cho người khác hoặc “Remove Form List” để xoá tên wifi đã truy cập trước đây.